Programme Officer (EU Funds)

Programme Officer (EU Funds)

Rizultat 14/06/2022 –Programme Officer (EU Funds)

Ir-riżultat ġie ppubblikat u qiegħed għall-wiri fuq in-notice board tal-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ministeru għall-Ekonomija, il- Fondi Ewropej u l-Artijiet.


Sejħa għall-Applikazzjoni:


Pożizzjoni  ta’ Programme Officer (EU Funds) fil-Ministeru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet - Gazzetta tal-Gvern 20,768 datata 14 ta’ Jannar  2022


Dettalji tal-Ministeru


Ministeru għall-Ekonomija , il-Fondi Ewropej u l-Artijiet

Direttorat għas-Servizzi Korporattivi

Sezzjoni tar-Riżorsi Umani

Millenia Buildings, l-ewwel sular, 

Triq Aldo Moro

Marsa 


L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti (Fondi Ewropej) 

31b tal-Pilar

Triq Marsamxett

Valletta


Ħinijiet tal-Ftuħ tal-Uffiċju

8.00 to 13.00


Telefown

21244041


Email

recruitment.mefl@gov.mt